Koncepce

Bytový dům Košinka se nachází v Brně - Králově Poli v bloku domů mezi ulicemi Košinova, Chaloupkova, Sportovní a Chelčického. Křídlo do ulice Košinova navazuje na existující řadovou zástavbu. Svým řešením výškově koresponduje s nižšími objekty na severní části bloku a s vyššími bytovými domy na straně jižní. Uliční trakt má tři plná nadzemní podlaží, čtvrté podlaží je ustupující. Křídlo bytového domu ve dvoře navazuje půdorysně na stávající objekt na sousední parcele, tento dvorní trakt má čtyři plná nadzemní podlaží a jedno podlaží ustupující. Dvorní trakt nabízí nerušené výhledy z bytů do vlastního upraveného vnitrobloku. Ten je využit pro zeleň, nabízí možnost rekreace obyvatel. Obě křídla jsou v podzemí propojena garáží. Ploché střechy obou křídel jsou buď ozeleněny, nebo využity jako terasy.

Ing. Miroslav Padyšák
Tel.: 604 600 500
E-mail: padysak@dbest.cz